Mình có kinh nghiệm hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất nội thất. Từ năm 2021, trở thành founder và owner của "Nguyễn Ngọc" - chuyên kinh doanh tủ bếp và thiết bị bếp. Sau thời gian làm việc với khách hàng và hiểu được những thiếu sót của thị trường, năm 2022, mình bắt đầu thực hiện dự án website "Nhà Nguyễn Ngọc" - chuyên về bếp và decor.